Foredrag

Når diagnosen er kræft
Foredraget tilrettelægges efter aftale, men er målgruppen kræftpatienter og pårørende vil de typisk blive klogere på 

 • Hvad der fremmer kræftens udvikling og hvordan man kan modvirke den
 • Hvordan man kan styrke kroppens eget forsvar
 • Hvordan man kan forbedre kræftbehandlingernes effekt og få færre bivirkninger
 • Hvordan man kan forbedre livskvalitet under og efter sygdomsforløbet

Vi er alle opdraget til at tro, at vi ikke selv kan gøre noget, når kræftdiagnosen er en kendsgerning, men der er masser af videnskabelig dokumentation for en vifte af muligheder, som den enkelte kan vælge at supplere lægernes behandling med.

Genveje til et sundere liv – med fokus på kost, stress, søvn og motion 
Vi kan alle se frem til et længere arbejdsliv og levealder end vores forældre og bedsteforældre, og vi vil gerne være fit for fight så længe som muligt. Skal vi have glæde af den længere levealder, er det vigtigt at holde sig sund og rask.

Langt de fleste skavanker, der hører alderen til, har en sammenhæng med den måde, vi lever vores liv på. Selvom der ikke er frit valg på alle hylder, betyder det heldigvis også, at vi selv har en afgørende indflydelse på, hvordan vores liv skal forme sig indenfor de rammer, tilværelsen rummer for hver enkelt.

Foredraget vil fokusere på nogle af de sundhedsmæssige risici, der kan være med til at true helbredet i vores moderne samfund og ikke mindst, hvordan vi kan være med til at modvirke, at de forringer vores muligheder for en god livskvalitet i alle faser af livet.

 • Ikke alle fødevarer er lige gode, men hvad er det, der gør dem gode eller dårlige?
 • Hvad skal vi tro på, når der er så mange modstridende oplysninger i pressen?
 • Er der evidens for påstandene?
 • Kan man blive syg af stress eller er det bare en skrøne?
 • Hvad betyder en god nats søvn for helbredet?
 • Kan man løbe sig til et sundere liv?

Send en mail til info@helsemail.dk eller ring på 30111377

Medicinsk cannabis. Myter, perspektiver og evidens

Cannabis er en lægeplante, som i årtusinder har været anvendt til en række formål, herunder som medicin til behandling af en række sygdomme og lidelser. Det er også i visse doser en berusende plante, som traditionelt har været brugt i sociale og religiøse sammenhænge, og netop denne egenskab er også grundlaget for mange af de fordomme og myter, der omgiver planten.

I dette foredrag gælder det imidlertid perspektiverne for medicinsk cannabis i lave doser som behandling af alvorlige og sommetider invaliderende, livstruende sygdomme og smertelidelser. Det er sygdomme, som i dag behandles med lægemidler, som i mange tilfælde skaber afhængighed, og som giver bivirkninger, der undertiden er så voldsomme, at patienterne vælger at stoppe med dem.

Lægerne taler om risiko for afhængighed af planten, hjerneskader, psykoser og nedsat IQ og cannabis som vejen til hårdere stoffer. Deres konstante advarsler præger naturligt nok befolkningens, politikernes og mediernes holdning til brug af cannabis, men der er ikke videnskabeligt belæg for dem. Lægerne fastholder igen og igen, at de ikke kender effekt, bivirkninger og langsigtede konsekvenser af den medicinske brug af planten.

Det er sikkert rigtigt, men det betyder ikke, at der ikke er evidens. Der er gennem de seneste årtier forsket intenst i de medicinske virkemåder, effekt, bivirkninger og potentiale for afhængighed. Selvom heller ikke cannabis virker for alle, bekræftes de videnskabelige resultater af de læger, der har haft mulighed for at bruge cannabis som medicin, af patienter og forældre til børn med alvorlige sygdomme.

Foredraget bygger på bogen med samme titel, som udkommer i marts og vil gøre dig klogere på denne unikke plante både i forhold til:

 • indholdsstoffer (THC og CBD)
 • cannabis som medicin
 • virkemåder
 • effekt
 • bivirkninger
 • risiko for afhængighed
 • erfaringer fra andre lande
 • den danske lovgivning på området